ચિંતન શિબિર માં જોડાવા ફોર્મ

Swaminarayan-Temple

શ્રી સ્વામીનારાયણ ગુરૂકુળ વિશ્વવિધ્યાલય પ્રતિષ્ઠાન (SGVP) , વૈષ્ણવદેવી સર્કલ, સરખેજ હાઈવે , અમદાવાદ

તા.૮ અને ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮

Untitled-4

આવો આપણા સમાજને આપણે જાતે જ સ્વાવલંબી બનાવીએ.

મેગા બ્રાહ્મણ બીઝનેસ સમિટ

9 સપ્ટેમ્બર 2018 | અમદાવાદ , ગુજરાત