Author: Brahm Vikas

Brahmvikas

અમદાવાદ – જીવરાજપાર્ક – મલાવતળાવ ત્રણ રસ્તા હવે “શ્રી પરશુરામ ચોક” તરીકે ઓળખાશે જય મહાદેવ.

Brahmvikas

બહુ જ સરસ કામ ભાઈ શ્રી યજ્ઞેશ ભાઈ… તમારા જેવા ભુદેવ(પરશુરામ પુત્ર) ની ખરેખર જરુર છે આ સમાજ ને અને આપ જે સમાજ માટે કરી રહ્યા છો એ માટે હું જીગર ઉપાધ્યાય દિલ થી આપનો આભારી છું…🚩હર મહાદેવ… જય પરશુરામ…🚩